Bedrijfsprofiel

Kas produktie
Kas produktie aardbeien 6400 M2 

De kasteelt is bedoeld voor de vroegste en de laatste teelt. De oogst verloopt van april t/m begin juni en van oktober t/m december. De kas wordt geplant rond half augustus met trayplanten. Vervolgens wordt er in het najaar van deze plant geoogst. In die periode legt de plant bloemknoppen aan voor het voorjaar. Vervolgens krijgt de plant een korte winterrust door de temperatuur zo laag mogelijk te houden. Begin februari starten we weer met het verwarmen van de kas om vervolgens van dezelfde plant in het voorjaar weer te oogsten.

 

Stellingteelt
Stellingteelt aardbeien 10 KM/15000 M2 

Bij de stellingteelt staan de aardbeien op hoogte in substraat. De voeding vindt plaats via een druppelslang. Via deze druppelslang krijgt de plant water en meststoffen. Vanaf eind maart beginnen we in verschillende blokken te planten op de stellingen. Wij gebruiken trayplanten voor een optimale oogst. De oogst van de stellingteelt vindt plaats van juni tot eind augustus. Het grote voordeel van de stellingen is dat men staand kan plukken en de kwaliteit van de aardbeien beter is dan van de volle grond.

 

Vollegrond aardbeien
Vollegrond aardbeien 5000

Vanaf eind mei telen wij aardbeien in de vollegrond. Deze teelt valt tussen de kas- en stellingteelt in. De planten worden rond 10 augustus geplant en vervolgens in de winter afgedekt met vliesdoek tegen de vorst. In het voorjaar gaat het doek er af en nu is het wachten tot de bloementrossen lang genoeg zijn en het stro erin kan. De pluk start eind mei en duurt zo'n 4 tot 5 weken, afhankelijk van het weer. 

 

Trayveld    

Trayveld 4000m2

In de maand juli worden de stekken gezet in de trays. In de trays zit een fijn mengsel van veen, kokos en osmocote. Osmocote is een langzaam vrijkomende meststof. De stekken hebben in de beginfase nog geen wortel, dus moeten heel intensief beregend worden. Begin September worden de trossen in de plant aangelegd en nu wordt er ook gestart met bijmesten van de planten. In december worden de planten in kisten gedaan en vervolgens ingevroren. Nu is het wachten tot de planten het jaar erop op de stellingen of in de kas gezet gaan worden.
Wij zijn lid van de Coöperatie Coforta U.A.
De verkoop van onze producten vindt plaats
via The Greenery B.V. Voor wekoop aan consumenten/derde hebben wij een ontheffing.