Aanmelden als Plukker.

 

Wil jij bij ons komen werken en ben je 14 jaar of ouder, vul dan het onderstaande inschrijfformulier volledig in. Niet compleet ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen. Geef bij opmerkingen aan wanneer je op vakantie gaat en of je op zaterdag sport ivm de planning. Zet er ook bij wanneer je schoolvakantie begint.

Inschrijven kan alléén wanneer je 14 jaar of ouder bent. Je mag pas echt beginnen wanneer je 14 bent.
Indien u alleen een vraag of opmerking heeft, klik dan hier.

Burgerlijk-servicenummer:
Het Burgerlijk-servicenummer is het door de Belastingdienst verstrekte Sociaal Fiscaal-nummer.
In het geval dat je nog geen Burgerlijk-servicenummer hebt, kan dit door je zelf aangevraagd worden bij de Belastingdienst.
Ook staat het altijd vermeld op het eigen paspoort of identiteitsbewijs onder persoonlijk nummer en bestaat uit 9 cijfers.

Kinderbijslagnummer (SVB-nummer):
Dit nummer kun je opvragen bij het SVB-kantoor Breda: 076-5485020.

Studiefinancieringsnummer:
Dit nummer heeft iedere student of scholier vanaf 18 jaar die studiefinanciering krijgt.
Dit staat vermeld op het formulier van de Informatie Beheer Groep (IBG) uit Groningen. Of kijk op www.ib-groep.nl

Legitimatienummer / kopie eigen paspoort:
Elke werkgever is sinds 1994 verplicht een eigen kopie van zijn werknemer in zijn administratie te hebben.
Alle werknemers moeten een eigen Identiteits-Bewijs (ID-bewijs) tonen bij het indiensttreden bij een werkgever.
Voor indiensttreding is een paspoort of identiteits-bewijs noodzakelijk.
De werkgever dient een kopie van het ID in zijn loonadministratie te bewaren.
De afdeling voorlichting van het ministerie van SZW heeft laten weten dat een (kopie van het) paspoort van een
ouder waarop de jongere (met pasfoto) is “bijgeschreven” (paspoort nieuwe stijl) niet geldt als geldig ID bij indiensttreding
omdat het paspoort “op naam van de ouder” is afgegeven. Het kind zal dus een eigen, geldig identiteitsbewijs moeten
overleggen bij indiensttreding. Er kan terplekke altijd een kopie gemaakt worden.
Als je geen eigen ID-bewijs hebt, moet je deze aanvragen bij de gemeente. Je moet er wel rekening mee houden dat
het aanvragen van een ID-bewijs minimaal een week duurt. Voor aanvang van het werk moeten er twee kopieën van
voor- en achterkant worden ingeleverd van een eigen GELDIG IDENTITEITSBEWIJS. Dus geen ID-bewijs is niet werken!

Voornaam: Geslacht:
Voorletters: Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboorte datum:
   
Telefoon nummer(vast):
Telefoon nummer(mobiel):
E-mail:
   
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
   
Soort Medewerker:
Bankrekening nummer
Burger Service Nummer: info
Kinderbijslag nr(tot 18 jr.): info
Studiefinancieringsnr.
(vanaf 18 jr):
info
Soort Legitimatie:
Legitimatienr.: info
Geldig tot:
Nationaliteit:
Opmerkingenen/
Motivatie:
Wij zijn lid van de Coöperatie Coforta U.A.
De verkoop van onze producten vindt plaats
via The Greenery B.V. Voor wekoop aan consumenten/derde hebben wij een ontheffing.